Ja en dit werkje heeft wel het onderwerp wat het meest kan raken, althans zo voelt dat voor mij. Soms gebeuren er dingen die heel erg raken. Mensen doen je pijn of vallen je aan en daardoor kom je in een situatie terecht waarbij je je afvraagt waarom? Je snapt het niet, je kunt er niet mee overweg en je bent eigenlijk zelfs wel boos op de persoon die het doet, maar God zegt: Vergeef het, Ik heb jou ook vergeving gegeven. Het is eigenlijk best heel bijzonder hoe God een plan had voor een ieder van ons en Zijn Zoon stuurde om ons te redden en ons vergeving te schenken en een nieuwe weg te banen. Wij vinden het vaak zo moeilijk om zelf hetzelfde te doen als Hij voor ons heeft gedaan. We vergeven het één keer en de tweede keer denken we al, jaja nu moet het niet gekker worden, ik ga niet nog een keer met je in gesprek, je hebt me al vaker pijn gedaan, je krijgt geen nieuwe kans, maar toch moeten we vergeven en dan komt er een voorbeeld tot 70 x 7 x. Het is best bijzonder. Ik had zelf het werkje nodig bij het verhaal van die onbarmhartige dienstknecht. Mattheus 18 vanaf vers 23. Deze dienstknecht krijgt vergeving, zijn schuld wordt hem kwijtgescholden, maar vervolgens kan hijzelf niet iemand vergeven en de schuld kwijtschelden terwijl die schuld veel kleiner was dan de schuld die deze dienstknecht zelf had gehad.


 J
I
k vind dit een mooi onderwerp en bij mij kwam het op een moment dat ik net iets meemaakte en ik werd bepaald bij wel of niet vergeven, maar eigenlijk was het geen vraag maar gewoon een zeker weten, ik moet vergeven en gelukkig mogen we dan God vragen om ons te helpen en ons de liefde en kracht te geven om onze handen uit te strekken naar die ander en vergeving te schenken. God strekte Zijn handen uit naar ons, Zijn hart was uitgestrekt naar de wereld. Daarom maakte ik een groot hart als symbool voor het grote getrouwe en liefdevolle hart van God en het hart strekt zich uit en nodigt ons om te komen en ons aan Zijn hart te warmen. Kunnen wij ook zo'n groot hart tonen naar de ander toe en vergeven? Hier is vast meer op te bedenken. Ook kinderen kunnen vaak ruzie maken om kleine dingen, of misschien zijn het wel grote dingen, misschien zijn ze gekwetst door een ander die hen pestte en vinden ze het heel moeilijk om te vergeven en zijn ze bang om nog een keer gekwetst te raken, ik hoop dat ze zullen beseffen en inzien hoe belangrijk het is om te vergeven, want juist door iemand te vergeven wordt je harde hart zacht en zullen de verwondingen herstellen. Ik hoop dat jullie er iets mee kunnen.
Ik heb in het midden van het grote hart met de handen een hart met twee in elkaar geslagen handen, twee geven elkaar de hand, dit schept verbondenheid en je geeft elkaar de hand, een handdruk om elkaar te vergeven en het goed te maken.

Werkbeschrijving Vergeving:
Ik heb weer twee versies in het bestand, de eerste heb ik met wat extra dingen erbij en de tweede iets eenvoudiger en een ander binnenhart. 

Het bestand bevat 4 werkbladen.
Blad 1 bevat de basis , het grote hart met de uitgestrekte handen
Blad 2 bevat de losse onderdelen voor de bovenste knutsel.
Blad 3 bevat de tweede versie, het grote hart met de handen en het hart met de handen die elkaar de hand schudden bij wijze van spreken
Blad 4 is extra meegeleverd voor de mensen die liever basisblad 1 met blad 4 combineren

-Print blad 1 en blad 2 of 4 uit voor versie 1
of
-Print blad 3 uit voor versie 2
-Ik heb blad 1 op rood stevig printerpapier geprint
-Kleur de onderdelen van blad 2 of 4 in en knip ze uit
-Knip een lijn tussen twee vingers in en schuif een klein hart ertussen en lijm het vast
-Plak de harten met daarop 1x 2x 3x enz onderaan de punt van het grote hart (zie foto)
-Plak het hart met de ineengeslagen handen met dubbele plak in het midden van het grote hart.

Versie 2
Print blad 3 uit en kleur de onderdelen in.
-Het hart met de ineengeslagen handen erop kun je het beste een andere kleur geven. Ik had beide rood en dat was niet mooi, daarna dus de hele knutsel overnieuw gemaakt en het hart geel als kleur gegeven en de handen natuurlijk kleur van de huid. Dit gaf een mooi effect. Zie foto.
-Doe glitters of versiering langs de buitenring van het grote hart
-Plak het hart met de handen erop met dubbele plak, of gewoon met lijm in het midden van het grote hart


DOWNLOAD WERKBLAD Vergeven