Zoek de verschillen: Ark van Noach
1. Vogel linksboven is weg
2. Wolk rechtsboven is aangepast
3. Er mist een streep van de regenboog
4. De giraffe heeft minder vlekken op het hoofd
5. De bek van het nijlpaard is anders
6. In het midden van de ark is een raampje weg
7. De zoon van Noach rechtsboven heeft ineens geen baard meer
8. In de klep boven het hoofd van de kinderen van Noach ontbreekt een streep
9. Het handje van het aapje op de ark ontbreekt
10. De poot van de rechtse olifant heeft geen nagels
11. Het andere olifantje heeft geen oog meer
12. Rechts van de boot is het riet gedeeltelijk weg
13. De schildpad rechtsonder heeft een deuk in zijn schild
14. De ezel heeft geen bek meer
15. De rechter pinguin mist een deel van zijn vin/vleugel
16. De bok heeft geen sikje meer
17. Noach zijn voeten zijn weg
18. De steen links van de loopplank is gewijzigd
19. Links op de ark ontbreekt een streep in de houten planken
20. De zon boven de regenboog is weg


DOWNLOAD ZOEK DE VERSCHILLEN