Klik hier voor het verhaal Josje heeft goed en slecht nieuws

Eigenlijk had ik een knutsel nodig bij een gedeelte dat ging over voeten. En dan was het vooral gericht op de bruikbaarheid van je voeten om op weg te gaan. Ikzelf was toen aan het nadenken en dacht aan een lied: Hoe liefelijk op de bergen zijn de voeten van hem die brengt goed nieuws en ik ging verderzoeken naar de bijbehorende bijbelteksten. En in die tekst staat eigenlijk dit: Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt: Uw God is Koning (Jesaja 52:7). En ik bedacht me dat dit mooi is om te gebruiken bij de voeten, een vreugdebode, iemand die aan het werk is om leuke dingen te verkondigen, vreugde te brengen. Ik was er nog even over aan het nadenken en toen dacht ik ja de voeten heb je nodig om te lopen en op weg te gaan. De richting die je op gaat is afhankelijk van het feit of je echt wilt gaan waar je heen moet gaan. Sommige mensen kiezen de kant die ze opgaan zelf, die willen niet lopen zoals een ander loopt of gaan waar een ander gaat. Ik vergeet nooit hoe een spreker vroeger vertelde hoe mensen hem steeds maar weer confronteerden met hoeveel hij op zijn vader leek. Hij praatte als zijn vader, lachte als zijn vader en liep als zijn vader. Dat is toch prachtig dat je zoveel op iemand bent gaan lijken dat mensen dat herkennen? En met ons als kinderen van de Here God moet dat eigenlijk ook zo zijn. Wij moeten zoveel op onze Vader in de hemel gaan lijken dat mensen het kunnen zien aan hoe we praten, lachen, lopen enz. Als dat zo is dan doen we de dingen die Hij ook doet en deed. De Here Jezus was door Zijn Vader op weg gestuurd om goed nieuws te brengen aan de mensen, goed nieuws aan de mensen die eigenlijk alleen nog maar leefden in het donker, er was geen hoop op vrede, geen hoop op een toekomst, geen hoop op de eeuwigheid en toen kwam Jezus als vreugdebode en Hij kwam hen vertellen van de blijdschap die God kan geven, van liefde en genade, van redding, van bevrijding. Moet je nagaan eerst was alles nog somber, waren er geen leuke vooruitzichten en ineens was daar goed nieuws, belangrijk nieuws, nieuws die bepalend was voor de toekomst van mensen. Dit poppetje heb ik gemaakt om als vreugdebode te dienen, deze gaat lopen, blootvoets notabene, maar kinderen kunnen zelf natuurlijk schoeisel maken, maar het poppetje gaat op weg met de bijbel in de hand om mensen blij te maken, om redding te verkondigen en de Here God wil dat wij ook uitgaan en Zijn woorden zullen gaan doorgeven aan anderen.

De knutsel heeft twee werkbladen, op blad 1 vind je de hand en voet en één kant van het poppetje en de bijbel en op blad 2 vind je de andere kant van het poppetje en een hand en voet. Ik heb de exacte plekken voor de handen en voeten niet aangegeven ook eigenlijk omdat kinderen zelf dan nog wat kunnen veranderen, ik heb de voeten in loopstand geplakt maar een kind wil dit misschien wel anders. 


Werkbeschrijving:

Materiaal 80 grams printerpapier

-kleur de onderdelen op blad 1 en 2 in
-knip de onderdelen uit
-doe lijm op de achterzijde van een pop
-leg er een satéprikker (groot) tussen
-leg nu de andere pop er overheen en plak het er goed op, let op dat het goed op elkaar gelijmd is
-Doe lijm achter het beentje aan de voet, bepaal nu de plaats van de voeten en lijm aan beide kanten een voet vast.
-knip de duimen van de handen een beetje in, op de kniplijn
-vouw de bijbel dubbel (tekst aan de binnenzijde)
-schuif eerst één zijde van de bijbel tussen duim en vingers 
-doe wat lijm op de binnenkant van de vingers en lijm die tegen de bijbel aan
-schuif nu de andere zijde van de bijbel tussen duim en vingers van de andere hand
-doe lijm op de binnenkant van de vingers en lijm nu de vingers op de buitenkant van de bijbel vast
-doe nu lijm aan de binnenkant van de armpjes (alleen bovenaan)
-lijm de armpjes vast op het lijf van de pop. 
(de armpjes kunnen het best tegen de bovenlijm van het jasje worden gelijmd) en de positie ergens tussen het oor en mondhoek in heb ik gekozen.
-het werkje is nu klaar en de kinderen kunnen het poppetje op en neer bewegen en ermee lopen bij wijze van spreken.

DOWNLOAD WERKBLAD