Ik kreeg een inzending van Joukje Wijngaarden met de voorbeelden van een schetsbord. In mijn jongere jaren heb ik dit wel eens toegepast gezien bij straatevangelisatie en je zag hoe mensen bleven staan. Je begint namelijk met een vel papier waarop bijvoorbeeld alleen vakjes staan voor de tekst, of al een afbeelding zoals jullie ook hieronder kunnen zin met daarin de vakjes. De vakjes zijn bedoeld om als het ware om te vormen naar tekst. Je zet niet zo even snel met een stift de letters erin zoals je zelf schrijft, maar je voegt steeds een stukje toe, bijvoorbeeld met een kwast het middenrondje in een de letter O, er vormen zich letters, kinderen gaan meelezen en blijven aandachtig kijken. Je begint het verhaal te vertellen en je voegt steeds met de kwast details toe waarna de vakjes veranderen in letters en er woorden ontstaan. Tijdens het vertellen kunnen mensen/kinderen al raden wat er ingevuld zou moeten worden en dat kan natuurlijk ook tijdens het vormen van de letters. Dit is een leuke manier om het evangelie te brengen ook aan kinderen. Bij onderstaande voorbeeld heb ik van Joukje ook het verhaal gekregen welke zij erbij gebruikt heeft. Het staat in verkorte vorm, maar iedereen kan zelf dit als voorbeeld gebruiken en zelf een verhaal schrijven welke past bij het geheel en op deze wijze kan natuurlijk ook een ander bijbelverhaal gebracht worden, bedenk een leuk geheel, zet er vakjes in voor de woorden die eruit moeten springen en ga het verhaal vertellen terwijl je met verf en kwast de letters vormt.
Het alfabet zoals dit geschilderd wordt in de vakjes is bijgevoegd als pdf.

Bij deze het verhaal die bij dit schetsbord gebruikt kan worden:

Toen Jezus op aarde was, waren er veel mensen die Jezus volgden. Ze hadden gezien dat hij zich liet dopen door Johannes. Ze waren onder de indruk van wie hij was, zo wijs en verstandig. Hij was anders. Ze geloofden vast dat Jezus GODS ZOON was. Ze waren er bij geweest toen hij de grote wonderen deed (een aantal wonderen noemen). Ze hadden grote verwachtingen van hem. Ze dachten hij wordt straks onze KONING. Dan zijn we eindelijk van die vervelende Romeinen af die ons land bezetten, die ons hoge belasting laten betalen en die de baas over ons spelen. Dan zal er eindelijk VREDE zijn.

En het klopte ook. Jezus was Gods zoon, dat had God zelfs gezegd toen Jezus zich liet dopen.”Dit is Mijn zoon, mijn geliefde in wie ik een welbehagen heb”. En het klopte ook dat Jezus koning zou zijn en vrede zou brengen. Het was alleen niet de vrede die de mensen verwachtten en ook niet de koning die ze voor ogen hadden. De mensen verwachtten een koning op aarde en ook vrede op aarde. Maar dat was niet wat God bedoelde. Jezus wil koning in je hart zijn en vrede geven met God. Hij zou juist sterven aan een kruis voor onze zonden. Dat is niet wat de mensen verwachten van de zoon van God, een koning die vrede geeft.  

Ze hadden het allemaal wel GEHOORD, maar niet BEGREPEN

 DOWNLOAD/BEKIJK ALFABET VOOR SCHETSBORD